Om oss

OM NKVN

61825506_2254218734670562_7050483485500243968_n.jpg

Norske Kunsthåndverkere ( NK ) er en landsomfattende organisasjon for yrkesaktive kunsthåndverkere. Foreningens formål er å:
–  Ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og ideelle interesser.
–  Ivareta yrkesetiske interesser, høyne faglig standard på norsk kunsthåndverk, og arbeide for å øke samfunnets bruk av kunsthåndverk.
–  Bidra til samhold og godt kollegialt forhold mellom medlemmene.

NK er inndelt i 7 regioner, og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge ( NKVN ) er regionen for yrkesaktive kunsthåndverkere bosatt i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Følg med på sosiale media. Velkommen! NKVN på Facebook