MEDLEMMER

NKVN består av yrkesaktive kunsthåndverkere fra Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. I tillegg har vi studentmedlemmer.

Medlemsopptak gjøres i NK sentralt med fristene 1. juni  og 15.november.

Reklamer