TILLITSVALGTE

Siden er under oppdatering, ver vennleg og ta kontakt direkte med oss om du søker etter informasjon om NKVN sine verv i ulike komitee og utvalg på Vestlandet. Tusen takk.